THỂ LỆ ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM

TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

I. Trả lời trắc nghiệm

* Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia sẽ phải trả lời 20 câu hỏi về các nội dung:

+ Công tác tổ chức Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI

+ Kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X

+ Các chỉ tiêu, đề án trọng tâm, phương hướng giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XI, các thông tin về Điều lệ Đoàn,..

* Thời gian trả lời: tối đa 5 phút.

II. Hiến kế tặng đoàn

* Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia sẽ đề xuất 01 hoặc nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy và tổ chức triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới.

* Dung lượng tối đa: 500 từ